med en 1,2 HK 2-takts motor. Havetraktoren er bestemt til at arbejde med udskiftelige redskaber og styres af en bagved gående person (walking tractor) ved hjælp af to håndtag. Produktet leveres i detailsalgspakning med påmonterede fræserknive og markedsførers som havefræser. Knivene kan udskiftes med diverse anden tilbehør, der købes separat som ekstraudstyr, såsom hyppeplov, kantskærer, mosfjerner og plænelufter.

Varekode:

AFSNIT XVII TRANSPORTMIDLER.

8700000000 80 KØRETØJER (UNDTAGEN TIL JERNBANER OG SPORVEJE) SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL.

8701000000 80 Traktorer (undtagen traktorer henhørende under pos.|8709).

8701100000 80 Enakslede have- og landbrugstraktorer.

 

Tariferingsbegrundelse:
Skattecenter Middelfart har tariferet produktet under pos. 8701 10 00 under henvisning til • artikel 20, stk. 1 og 6 i Rådets forordning nr 2913/92 af 12. oktober 1992 (EF-Toldkodeks); • almindelige tariferingsbestemmelser 1 og 6 til Toldtariffen, teksten til KN-kode 1602, 1602 49 og 1602 49 19; • bestemmelse 2 til Toldtariffens kapitel 87 efter hvilken redskaber mv der er konstrueret til påmontering på en traktor henhørende under position 8701 som udskiftelig værktøj, tariferes i deres egne positioner, uanset om de foreligger sammen med, også påmonteret, traktoren. • bemærkninger til den Kombinerede Nomenklatur vedrørende enakslede have- og landbrugsmaskiner jf. Forklarende Bemærkninger til Toldtariffen side 87-4.
BTO-reference:
DK64/05-2121-00217.
Udstedelsesland:
Danmark.
Ikrafttrædelsesdato:
.
Udløbsdato:
2012-01-25.
Sprog:
dansk.
Udstedelsessted:
Odense.
Navn og adresse:
ToldSkat Fyn Lerchesgade 35 5000 Odense C.
  • Google+
  • Twitter
  • Facebook
  • Pin it

 

TRANSPORTMIDLER > KØRETØJER (UNDTAGEN TIL JERNBANER OG SPORVEJE) SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL > Traktorer (undtagen traktorer