100 ml. Ifølge producenten er varen fremstillet af gær (sacchoromyces cerevisiae) dyrket på lægeurter. Varen er tilsat alkohol. Anbefales som kosttilskud.

Varekode:

AFSNIT IV PRODUKTER FRA FØDEVAREINDUSTRIEN; DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE; TOBAK OG FABRIKEREDE TOBAKSERSTATNINGER.

2200000000 80 DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE.

2208000000 80 Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80|%|vol.; spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer.

2208900000 80 Andre varer.
2208906900 80 Andre spiritusholdige drikkevarer.

 

Tariferingsbegrundelse:
Almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 til Den Kombinerede Nomenklatur, samt teksten til KN-kode 2208, 2208.90 og 2208.90.69.
BTO-reference:
DK15/05-2121-00418.
Udstedelsesland:
Danmark.
Ikrafttrædelsesdato:
.
Udløbsdato:
2012-02-05.
Sprog:
dansk.
Udstedelsessted:
København.
Navn og adresse:
Skattecenter København Sluseholmen 8b 2450 København SV.

Udstedelseslandets stikord:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook