svinehud/skind som er kogt i svine-fedt ved en temperatur på ca. 100 grader. Der er herefter fremkommet en pellet som bliver opbevaret i ganske få dage for at fugten skal fordele sig. Produktet bliver herefter trukket/poppet/friteret i svinefedt ved en temperatur på ca. 200 grader. Afslutningsvis bliver produktet krydret med salt. I processen anvendes endvidere antioxydanter (E 472 c, E 307 samt E 304). Produktet betegnes ”Gammeldags Flæskesværd” og foreligger i 50 grams detailsalgs-pakning.

Varekode:

AFSNIT IV PRODUKTER FRA FØDEVAREINDUSTRIEN; DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE; TOBAK OG FABRIKEREDE TOBAKSERSTATNINGER.

1600000000 80 TILBEREDTE VARER AF KØD, FISK, KREBSDYR, BLØDDYR ELLER ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR.

1602000000 80 Andre varer af kød, slagtebiprodukter eller blod, tilberedte eller konserverede.

1602490000 80 Andre varer, herunder blandinger.
1602491900 80 Andre varer.

 

Tariferingsbegrundelse:
Skattecenter Middelfart har tariferet produktet under pos. 1602 49 19 under henvisning til artikel 20, stk. 1 og 6 i Rådets forordning nr 2913/92 af 12. oktober 1992 (EF-Toldkodeks), almindelige tariferingsbestemmelser 1 og 6 til Toldtariffen, teksten til KN-kode 1602, 1602 49 og 1602 49 19.
BTO-reference:
DK64/05-2121-00220.
Udstedelsesland:
Danmark.
Ikrafttrædelsesdato:
.
Udløbsdato:
2012-01-24.
Sprog:
dansk.
Udstedelsessted:
Odense.
Navn og adresse:
ToldSkat Fyn Lerchesgade 35 5000 Odense C.

Udstedelseslandets stikord:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook