til tilberedning af lage, hvori surimi konserveres. Blandingen består af sorbitolpulver, sukker, natriumtripolyfosfat og tetranatriumpyrofosfat. Produktet afsættes i sække á 25 kg.

Varekode:

AFSNIT IV PRODUKTER FRA FØDEVAREINDUSTRIEN; DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE; TOBAK OG FABRIKEREDE TOBAKSERSTATNINGER.

2100000000 80 DIVERSE PRODUKTER FRA FØDEVAREINDUSTRIEN.

2106000000 80 Tilberedte fødevarer, ikke andetsteds tariferet.

2106900000 80 Andre varer.
2106909800 80 I andre tilfælde.

 

Tariferingsbegrundelse:
Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 til Den Kombinerede Nomenklatur (KN), bestemmesle 1b til kapitel 38 samt teksten til KN-kode2106, 2106 90 og 2106 90 98 og teksten til eksportrestitutionskode 2106 90 98 9000.
BTO-reference:
DK98/05-2121-00262.
Udstedelsesland:
Danmark.
Ikrafttrædelsesdato:
.
Udløbsdato:
2011-12-21.
Sprog:
dansk.
Udstedelsessted:
ToldSkat Østjylland.
Navn og adresse:
ToldSkat Østjylland Margrethepladsen 4 DK 8000 Århus C.
  • Google+
  • Twitter
  • Facebook