toldnomenklatur [Dansk]:

7600000000 80 ALUMINIUM OG VARER DERAF.

AFSNIT XV UÆDLE METALLER OG VARER DERAF.

 • 7601000000 80 : Ubearbejdet aluminium
 • 7602000000 80 : Affald og skrot, af aluminium
 • 7603000000 80 : Pulver og flager, af aluminium
 • 7604000000 80 : Stænger og profiler, af aluminium
 • 7605000000 80 : Tråd af aluminium
 • 7606000000 80 : Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2|mm
 • 7607000000 80 : Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2|mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer
 • 7608000000 80 : Rør af aluminium
 • 7609000000 80 : Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium
 • 7610000000 80 : Konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos.|9406) og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, rækværker, søjler og piller), af aluminium; plader, stænger, profiler, rør og lign., af aluminium, forarbejdet til brug i konstruktioner
 • 7611000000 80: Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300|liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling
 • 7612000000 80 : Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300|liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling
 • 7613000000 80 : Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser
 • 7614000000 80 : Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug
 • 7615000000 80 : Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil, af aluminium; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering, af aluminium; sanitetsartikler og dele dertil, af aluminium
 • 7616000000 80 : Andre varer af aluminium