toldnomenklatur [Dansk]:

9300000000 80 VÅBEN OG AMMUNITION SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL.

AFSNIT XIX VÅBEN OG AMMUNITION SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL.

  • 9301000000 80 : Våben til militær brug, undtagen revolvere, pistoler og våben henhørende under pos.|9307
  • 9302000000 80: Revolvere og pistoler, undtagen varer henhørende under pos.|9303|eller 9304
  • 9303000000 80 : Andre ildvåben og lignende våben, som virker ved antændelse af en eksplosiv ladning (fx jagtgeværer og -rifler, ildvåben til forladning, signalpistoler og andet udstyr udelukkende til afgivelse af lyssignaler, pistoler og revolvere til løst krudt, boltpistoler til slagteribrug, lineudskydningsapparater)
  • 9304000000 80 : Andre våben (fx luft- og fjederbøsser, knipler), undtagen varer henhørende under pos.|9307
  • 9305000000 80 : Dele og tilbehør til varer henhørende under pos.|9301|til 9304
  • 9306000000 80 : Bomber, granater, torpedoer, miner, missiler og lignende krigsammunition, samt dele dertil; anden ammunition (fx patroner) og projektiler samt dele dertil, herunder hagl og forladninger
  • 9307000000 80 : Sabler, huggerter, bajonetter, lanser og lignende våben samt dele og skeder dertil