toldnomenklatur [Dansk]:

8100000000 80 ANDRE UÆDLE METALLER; SINTREDE KERAMISKE METALLER (CERMETS); VARER AF DISSE MATERIALER.

AFSNIT XV UÆDLE METALLER OG VARER DERAF.

 • 8101000000 80 : Wolfram og varer deraf, herunder affald og skrot
 • 8102000000 80 : Molybdæn og varer deraf, herunder affald og skrot
 • 8103000000 80 : Tantal og varer deraf, herunder affald og skrot
 • 8104000000 80 : Magnesium og varer deraf, herunder affald og skrot
 • 8105000000 80 : Koboltsten og andre mellemprodukter fra fremstillingen af kobolt; kobolt og varer deraf, herunder affald og skrot
 • 8106000000 80 : Bismut og varer deraf, herunder affald og skrot
 • 8107000000 80 : Cadmium og varer deraf, herunder affald og skrot
 • 8108000000 80 : Titan og varer deraf, herunder affald og skrot
 • 8109000000 80 : Zirkon og varer deraf, herunder affald og skrot
 • 8110000000 80 : Antimon og varer deraf, herunder affald og skrot
 • 8111000000 80 : Mangan og varer deraf, herunder affald og skrot
 • 8112000000 80 : Beryllium, krom, germanium, vanadium, gallium, hafnium, indium, niobium (columbium), rhenium og tallium, samt varer deraf, herunder affald og skrot
 • 8113000000 80 : Sintrede keramiske metaller (cermets) og varer deraf, herunder affald og skrot

 

* Ifølge Rådets forordning (EU) nr. 692/2014 (EUR L183, s. 9) er det forbudt at importere varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol til EU.
Forbuddet finder ikke anvendelse på:
a) gennemførelsen indtil den 26. september 2014 af handelskontrakter, der er indgået før den 25. juni 2014 eller tilknyttede aftaler, der er nødvendige for gennemførelsen af disse kontrakter, forudsat at de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der har til hensigt at gennemføre kontrakten, senest 10 arbejdsdage i forvejen giver meddelelse om aktiviteten eller transaktionen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret
b) varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol, som er stillet til rådighed for de ukrainske myndigheder til undersøgelse, for hvilke overholdelse af betingelserne for tildeling af præferenceoprindelse er blevet bekræftet og for hvilke et oprindelsescertifikat er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 978/2012 og forordning (EU) nr. 374/2014 eller i overensstemmelse med associeringsaftalen mellem EU og Ukraine.