toldnomenklatur [Dansk]:

4600000000 80 KURVEMAGERARBEJDER OG ANDRE VARER AF FLETTEMATERIALER.

AFSNIT IX TRÆ OG VARER DERAF; TRÆKUL; KORK OG VARER DERAF; KURVEMAGERARBEJDER OG ANDRE VARER AF FLETTEMATERIALER.

  • 4601000000 80 : Flettede lidser og lignende varer af flettematerialer, også samlede til bånd; flettematerialer samt flettede lidser og lignende varer af flettematerialer, i pladeform, sammenbundne eller vævede, også i form af færdigvarer (fx måtter, tæpper og skærme)
  • 4602000000 80 : Kurvemagerarbejder og andre varer fremstillet direkte af flettematerialer eller af de under pos.|4601|hørende varer; varer af luffa