toldnomenklatur [Dansk]:

2200000000 80 DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE.

AFSNIT IV PRODUKTER FRA FØDEVAREINDUSTRIEN; DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE; TOBAK OG FABRIKEREDE TOBAKSERSTATNINGER.

  • 2201000000 80 : Vand, herunder naturligt eller kunstigt mineralvand, og vand tilsat kulsyre, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og ikke aromatiseret; is og sne
  • 2202000000 80 : Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret, og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grønsagssafter henhørende under pos.|2009
  • 2203000000 80 : Øl
  • 2204000000 80 : Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol; druemost, undtagen druemost henhørende under pos.|2009
  • 2205000000 80 : Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromastoffer
  • 2206000000 80 : Andre gærede drikkevarer (fx æblecider, pærecider og mjød); blandinger af gærede drikkevarer samt blandinger af gærede drikkevarer med ikke-alkoholholdige drikkevarer, ikke andetsteds tariferet
  • 2207000000 80 : Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80|%|vol. eller derover; ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet
  • 2208000000 80 : Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80|%|vol.; spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer
  • 2209000000 80 : Eddike og eddikeerstatninger fremstillet af eddikesyre