toldnomenklatur [Dansk]:

2300000000 80 REST- OG AFFALDSPRODUKTER FRA FØDEVAREINDUSTRIEN; TILBEREDT DYREFODER.

AFSNIT IV PRODUKTER FRA FØDEVAREINDUSTRIEN; DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE; TOBAK OG FABRIKEREDE TOBAKSERSTATNINGER.

  • 2301000000 80 : Mel, pulver og pellets af kød, slagtebiprodukter, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde; fedtegrever
  • 2302000000 80 : Klid og andre restprodukter, også i form af pellets, fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af korn eller bælgfrugter
  • 2303000000 80 : Restprodukter fra stivelsesfremstilling og lignende restprodukter, roeaffald, bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling, samt mask, bærme og andre restprodukter fra øl- eller alkoholfremstilling, også i form af pellets
  • 2304000000 80 : Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af sojaolie, også formalede eller i form af pellets
  • 2305000000 80: Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af pellets
  • 2306000000 80 : Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af vegetabilske fedtstoffer eller olier, også formalede eller i form af pellets, undtagen varer henhørende under pos.|2304|eller 2305
  • 2307000000 80 : Vinbærme; rå vinsten
  • 2308000000 80 : Vegetabilske produkter og vegetabilsk affald samt rest- og biprodukter fra forarbejdning af vegetabilske produkter, også i form af pellets, af den art der anvendes som dyrefoder, ikke andetsteds tariferet
  • 2309000000 80 : Tilberedninger, af den art der anvendes som dyrefoder