toldnomenklatur [Dansk]:

2400000000 80 TOBAK OG FABRIKEREDE TOBAKSERSTATNINGER.

AFSNIT IV PRODUKTER FRA FØDEVAREINDUSTRIEN; DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE; TOBAK OG FABRIKEREDE TOBAKSERSTATNINGER.

  • 2401000000 80 : Tobak, rå eller ufabrikeret; tobaksaffald
  • 2402000000 80 : Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning
  • 2403000000 80 : Andre tobaksvarer og fabrikerede tobakserstatninger; homogeniseret eller rekonstitueret tobak; ekstrakter og essenser af tobak