toldnomenklatur [Dansk]:

3100000000 80 GØDNINGSSTOFFER.

AFSNIT VI PRODUKTER FRA KEMISKE OG NÆRSTÅENDE INDUSTRIER.

  • 3101000000 80 : Animalske eller vegetabilske gødningsstoffer også indbyrdes blandede eller kemisk behandlede; gødningsstoffer fremstillet ved blanding eller kemisk behandling af animalske eller vegetabilske produkter
  • 3102000000 80 : Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske
  • 3103000000 80 : Fosforholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske
  • 3104000000 80 : Kaliumholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske
  • 3105000000 80 : Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, fosfor og kalium; andre gødningsstoffer; varer henhørende under dette kapitel, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt 10|kg og derunder