toldnomenklatur [Dansk]:

7200000000 80 JERN OG STÅL.

AFSNIT XV UÆDLE METALLER OG VARER DERAF.

 • 7201000000 10: I. RÅPRODUKTER; PRODUKTER I FORM AF GRANULAT ELLER PULVER
 • 7201000000 80 : Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former
 • 7202000000 80 : Ferrolegeringer
 • 7203000000 80 : Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94|vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former
 • 7204000000 80 : Affald og skrot af jern og stål; ingots af omsmeltet jern- og stålaffald
 • 7205000000 80 : Granulater og pulver, af råjern, spejljern eller andet jern og stål
 • 7206000000 10: II. JERN OG ULEGERET STÅL
 • 7206000000 80 : Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, undtagen jern henhørende under pos.|7203
 • 7207000000 80 : Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål
 • 7208000000 80 : Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600|mm og derover, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne
 • 7209000000 80 : Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600|mm og derover, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne
 • 7210000000 80 : Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600|mm og derover, pletterede, belagte eller overtrukne
 • 7211000000 80 : Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600|mm, ikke pletterede, belagte eller overtrukne
 • 7212000000 80 : Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600|mm, pletterede, belagte eller overtrukne
 • 7213000000 80 : Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern og ulegeret stål
 • 7214000000 80 : Andre stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen
 • 7215000000 80 : Andre stænger af jern og ulegeret stål
 • 7216000000 80 : Profiler af jern og ulegeret stål
 • 7217000000 80 : Tråd af jern og ulegeret stål
 • 7218000000 10: III. RUSTFRIT STÅL
 • 7218000000 80 : Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former; halvfabrikata af rustfrit stål
 • 7219000000 80 : Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde 600|mm og derover
 • 7220000000 80 : Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde under 600|mm
 • 7221000000 80 : Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål
 • 7222000000 80 : Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål
 • 7223000000 80 : Tråd af rustfrit stål
 • 7224000000 10: IV. ANDET LEGERET STÅL; HULE BORESTÆNGER, AF LEGERET ELLER ULEGERET STÅL
 • 7224000000 80 : Andet legeret stål i ingots eller andre ubearbejdede former; halvfabrikata af andet legeret stål
 • 7225000000 80 : Fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde 600|mm og derover
 • 7226000000 80 : Fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde under 600|mm
 • 7227000000 80 : Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af andet legeret stål
 • 7228000000 80 : Andre stænger af andet legeret stål; profiler af andet legeret stål; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål
 • 7229000000 80 : Tråd af andet legeret stål