toldnomenklatur [Dansk]:

6900000000 80 KERAMISKE PRODUKTER.

AFSNIT XIII VARER AF STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER OG LIGNENDE MATERIALER; KERAMISKE PRODUKTER; GLAS OG GLASVARER.

 • 6901000000 10: I. PRODUKTER AF FOSSILT KISELMEL ELLER AF LIGNENDE KISELHOLDIGE JORDARTER SAMT ILDFASTE PRODUKTER
 • 6901000000 80: Sten, blokke, fliser og andre keramiske varer af fossilt kiselmel (fx kiselgur, trippelse og diatomejord) eller af lignende kiselholdige jordarter
 • 6902000000 80 : Ildfaste sten, blokke, fliser og lignende ildfast keramisk konstruktionsmateriale, bortset fra varer af fossilt kiselmel eller af lignende kiselholdige jordarter
 • 6903000000 80 : Andre ildfaste keramiske varer (fx retorter, digler, mufler, dyser, propper, rør og stænger), bortset fra varer af fossilt kiselmel eller af lignende kiselholdige jordarter
 • 6904000000 10: II. ANDRE KERAMISKE PRODUKTER
 • 6904000000 80 : Keramiske mursten, sten til gulvunderlag, dæksten og lignende varer
 • 6905000000 80 : Tagsten, skorstenspiber, røghætter, skorstensforinger, arkitektoniske ornamenter og andre keramiske produkter til bygningsbrug
 • 6906000000 80 : Keramiske rør, tagrender og rørfittings
 • 6907000000 80 : Uglaserede sten og fliser til brolægning, gulvbelægning eller beklædning af vægge, kaminer og lign., af keramisk materiale; uglaserede keramiske terninger og lignende varer til mosaikarbejder, også på underlag
 • 6908000000 80 : Glaserede sten og fliser til brolægning, gulvbelægning eller beklædning af vægge, kaminer og lign., af keramisk materiale; glaserede keramiske terninger og lignende varer til mosaikarbejder, også på underlag
 • 6909000000 80 : Keramiske varer til laboratoriebrug eller til kemisk eller anden teknisk brug; trug, kar og lignende beholdere, af den art der anvendes i landbruget, af keramisk materiale; krukker, dunke og lignende beholdere, af den art der anvendes til transport af varer eller som emballage, af keramisk materiale
 • 6910000000 80 : Køkkenvaske, vaskekummer, vaskekummesøjler, badekar, bideter, klosetskåle, skyllecisterner, urinaler og lignende sanitetsartikler, af keramisk materiale
 • 6911000000 80 : Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt toiletartikler, af porcelæn
 • 6912000000 80 : Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt toiletartikler, af keramisk materiale, undtagen af porcelæn
 • 6913000000 80 : Statuetter og andre dekorationsgenstande, af keramisk materiale
 • 6914000000 80 : Andre varer af keramisk materiale