toldnomenklatur [Dansk]:

7400000000 80 KOBBER OG VARER DERAF.

AFSNIT XV UÆDLE METALLER OG VARER DERAF.

 • 7401000000 80: Kobbersten; cementkobber (udfældet kobber)
 • 7402000000 80: Uraffineret kobber; kobberanoder til elektrolytisk raffinering
 • 7403000000 80 : Raffineret kobber og kobberlegeringer i ubearbejdet form
 • 7404000000 80 : Affald og skrot, af kobber
 • 7405000000 80 : Kobberforlegeringer
 • 7406000000 80 : Pulver og flager, af kobber
 • 7407000000 80 : Stænger og profiler, af kobber
 • 7408000000 80 : Tråd af kobber
 • 7409000000 80 : Plader og bånd, af kobber, af tykkelse over 0,15|mm
 • 7410000000 80 : Folie af kobber, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,15|mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer
 • 7411000000 80 : Rør af kobber
 • 7412000000 80 : Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af kobber
 • 7413000000 80 : Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af kobber, ikke isoleret til elektrisk brug
 • 7415000000 80 : Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos.|8305) og lign., af kobber eller af jern og stål med hoved af kobber; skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, kiler, splitter samt underlagsskiver (også fjedrende) og lignende varer, af kobber
 • 7418000000 80 : Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil, af kobber; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering, af kobber; sanitetsartikler samt dele dertil, af kobber
 • 7419000000 80 : Andre varer af kobber