toldnomenklatur [Dansk]:

9700000000 80 KUNSTVÆRKER, SAMLEROBJEKTER OG ANTIKVITETER.

AFSNIT XXI KUNSTVÆRKER, SAMLEROBJEKTER OG ANTIKVITETER.

  • 9701000000 80 : Malerier, tegninger og pasteller, der udelukkende er fremstillet som håndarbejde (undtagen tegninger henhørende under pos.|4906|og hånddekorerede industriprodukter); kollager og lign.
  • 9702000000 80 : Originale stik, tryk og litografier
  • 9703000000 80 : Originale skulpturer, uanset materialets art
  • 9704000000 80: Frimærker, stempelmærker, førstedagskuverter, helsager og lign., makulerede eller umakulerede, undtagen varer henhørende under pos.|4907
  • 9705000000 80 : Zoologiske, botaniske, mineralogiske, anatomiske, historiske, arkæologiske, palæontologiske, etnografiske eller numismatiske samlinger og samlerobjekter
  • 9706000000 80: Antikviteter, der er over 100|år gamle