toldnomenklatur [Dansk]:

1100000000 80 MØLLERIPRODUKTER; MALT; STIVELSE; INULIN; HVEDEGLUTEN.

AFSNIT II VEGETABILSKE PRODUKTER.

  • 1101000000 80 : Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug
  • 1102000000 80 : Mel af korn, undtagen hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug
  • 1103000000 80 : Gryn og groft mel samt pellets af korn
  • 1104000000 80 : Korn, bearbejdet på anden måde (fx afskallet, valset, i flager, afrundet, skåret eller knust), undtagen ris henhørende under pos.|1006; kim af korn, hele, valset, i flager eller formalet
  • 1105000000 80 : Mel, pulver, flager, granulater og pellets, af kartofler
  • 1106000000 80 : Mel og pulver af tørrede bælgfrugter henhørende under pos.|0713, af marv af sagopalmer eller af rødder eller rodknolde henhørende under pos.|0714|eller af varer henhørende under kapitel|8
  • 1107000000 80 : Malt, også brændt
  • 1108000000 80 : Stivelse; inulin
  • 1109000000 80 : Hvedegluten, også tørret