toldnomenklatur [Dansk]:

7500000000 80 NIKKEL OG VARER DERAF.

AFSNIT XV UÆDLE METALLER OG VARER DERAF.