toldnomenklatur [Dansk]:

2900000000 80 ORGANISKE KEMIKALIER.

AFSNIT VI PRODUKTER FRA KEMISKE OG NÆRSTÅENDE INDUSTRIER.

 • 2901000000 10: I. KARBONHYDRIDER SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- OG NITROSODERIVATER DERAF
 • 2901000000 80 : Acycliske karbonhydrider
 • 2902000000 80 : Cycliske karbonhydrider
 • 2903000000 80 : Halogenderivater af karbonhydrider
 • 2904000000 80 : Sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af karbonhydrider, også halogenerede
 • 2905000000 10: II. ALKOHOLER SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- ELLER NITROSODERIVATER DERAF
 • 2905000000 80 : Acycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf
 • 2906000000 80 : Cycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf
 • 2907000000 10: III. FENOLER OG FENOLALKOHOLER SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- ELLER NITROSODERIVATER DERAF
 • 2907000000 80 : Fenoler; fenolalkoholer
 • 2908000000 80 : Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af fenoler eller fenol-alkoholer
 • 2909000000 10: IV. ETHERE, ALKOHOLPEROXIDER, ETHERPEROXIDER, KETONPEROXIDER, EPOXIDER MED TRELEDDEDE RINGE, ACETALER OG HEMIACETALER SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- ELLER NITROSODERIVATER DERAF
 • 2909000000 80 : Ethere, etheralkoholer, etherfenoler, etheralkoholfenoler, alkoholperoxider, etherperoxider og ketonperoxider (uanset om de er kemisk definerede) samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf
 • 2910000000 80 : Epoxider, epoxyalkoholer, epoxyfenoler og epoxyethere med treleddede ringe samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf
 • 2911000000 80: Acetaler og hemiacetaler, også med andre oxygenholdige grupper, samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf
 • 2912000000 10: V. ALDEHYDER
 • 2912000000 80 : Aldehyder, også med andre oxygenholdige grupper; cycliske polymerer af aldehyder; paraformaldehyd
 • 2913000000 80: Halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater af produkter henhørende under pos.|2912
 • 2914000000 10: VI. KETONER OG QUINONER
 • 2914000000 80 : Ketoner og quinoner, også med andre oxygenholdige grupper, samt halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf
 • 2915000000 10: VII. KARBOXYLSYRER OG DERES ANHYDRIDER, HALOGENIDER, PEROXIDER OG PEROXYSYRER SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- ELLER NITROSODERIVATER DERAF
 • 2915000000 80 : Mættede acycliske monokarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf
 • 2916000000 80 : Umættede acycliske monokarboxylsyrer og cycliske monokarboxylsyrer samt deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf
 • 2917000000 80 : Polykarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf
 • 2918000000 80 : Karboxylsyrer med andre oxygenholdige grupper og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf
 • 2919000000 10: VIII. ESTERE AF UORGANISKE SYRER AF IKKE-METALLER OG DERES SALTE SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- OG NITROSODERIVATER DERAF
 • 2919000000 80 : Estere af fosforsyre og deres salte (herunder lactofosfater); halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf
 • 2920000000 80 : Estere af andre uorganiske syrer af ikke-metaller (undtagen estere af hydrogenhalogenider) og deres salte; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf
 • 2921000000 10: IX. FORBINDELSER MED NITROGENHOLDIGE GRUPPER
 • 2921000000 80 : Aminer
 • 2922000000 80 : Aminer indeholdende oxygenholdige grupper
 • 2923000000 80 : Kvaternære ammoniumsalte og kvaternære ammoniumhydroxider; lecitiner og andre fosfoaminolipider, også når de ikke er kemisk definerede
 • 2924000000 80 : Amider af karboxylsyrer eller karbonsyre (kulsyre)
 • 2925000000 80 : Imider af karboxylsyrer (herunder sakkarin og salte deraf) samt iminer
 • 2926000000 80 : Nitriler
 • 2927000000 80 : Diazo-, azo- og azoxyforbindelser
 • 2928000000 80 : Organiske derivater af hydrazin eller hydroxylamin
 • 2929000000 80 : Forbindelser med andre nitrogenholdige grupper
 • 2930000000 10: X. ORGANISKE-UORGANISKE FORBINDELSER, HETEROCYCLISKE FORBINDELSER, NUCLEINSYRER OG DERES SALTE SAMT SULFONAMIDER
 • 2930000000 80 : Organiske svovlforbindelser
 • 2931000000 80 : Andre organiske-uorganiske forbindelser
 • 2932000000 80 : Heterocycliske forbindelser udelukkende med oxygen som heteroatom(er)
 • 2933000000 80 : Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom(er)
 • 2934000000 80 : Nucleinsyrer og salte deraf, også når de ikke er kemisk definerede; andre heterocycliske forbindelser
 • 2935000000 80 : Sulfonamider
 • 2936000000 10: XI. PROVITAMINER, VITAMINER OG HORMONER
 • 2936000000 80 : Provitaminer og vitaminer, naturlige eller syntetisk reproducerede (herunder naturlige koncentrater), derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som vitaminer, samt indbyrdes blandinger af disse stoffer; opløsninger af disse produkter, uanset opløsningsmidlets art
 • 2937000000 80 : Hormoner, prostaglandiner, thromboxaner og leukotriener, naturlige eller syntetisk reproducerede; derivater og strukturelle analogstoffer deraf, herunder polypeptider med modificeret kædestruktur, der hovedsagelig anvendes som hormoner
 • 2938000000 10: XII. GLYKOSIDER OG PLANTEALKALOIDER, NATURLIGE ELLER SYNTETISK REPRODUCEREDE SAMT SALTE, ETHERE, ESTERE OG ANDRE DERIVATER DERAF
 • 2938000000 80 : Glykosider, naturlige eller syntetisk reproducerede, samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf
 • 2939000000 80 : Plantealkaloider, naturlige eller syntetisk reproducerede, samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf
 • 2940000000 10: XIII. ANDRE ORGANISKE FORBINDELSER
 • 2940000000 80 : Sukkerarter, kemisk rene (bortset fra sakkarose, laktose, maltose, glukose og fruktose); sukkerethere, sukkeracetaler og sukkerestere samt salte deraf, bortset fra produkter henhørende under pos.|2937, 2938|og 2939
 • 2941000000 80 : Antibiotika
 • 2942000000 80: Andre organiske forbindelser