toldnomenklatur [Dansk]:

6600000000 80 PARAPLYER, PARASOLLER, SPADSERESTOKKE, SIDDESTOKKE, PISKE, RIDEPISKE SAMT DELE DERTIL.

AFSNIT XII FODTØJ, HOVEDBEKLÆDNING, PARAPLYER, PARASOLLER, SPADSERESTOKKE, SIDDESTOKKE, PISKE, RIDEPISKE SAMT DELE DERTIL; BEARBEJDEDE FJER OG DUN SAMT VARER AF FJER OG DUN; KUNSTIGE BLOMSTER; VARER AF MENNESKEHÅR.

  • 6601000000 80 : Paraplyer og parasoller (herunder stokkeparaplyer, haveparasoller og lign.)
  • 6602000000 80 : Spadserestokke, siddestokke, piske, ridepiske og lign.
  • 6603000000 80 : Dele, besætning og tilbehør til varer henhørende under pos.|6601|og 6602