toldnomenklatur [Dansk]:

2100000000 80 DIVERSE PRODUKTER FRA FØDEVAREINDUSTRIEN.

AFSNIT IV PRODUKTER FRA FØDEVAREINDUSTRIEN; DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE; TOBAK OG FABRIKEREDE TOBAKSERSTATNINGER.

  • 2101000000 80 : Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te eller maté; brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf
  • 2102000000 80 : Gær (levende eller inaktiv); andre inaktive encellede mikroorganismer (undtagen vacciner henhørende under pos.|3002); tilberedte bagepulvere
  • 2103000000 80 : Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep
  • 2104000000 80 : Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf; homogeniserede sammensatte fødevarer
  • 2105000000 80 : Konsumis, også med indhold af kakao
  • 2106000000 80 : Tilberedte fødevarer, ikke andetsteds tariferet