toldnomenklatur [Dansk]:

8800000000 80 LUFT- OG RUMFARTØJER SAMT DELE DERTIL.

AFSNIT XVII TRANSPORTMIDLER.

  • 8801000000 80 : Balloner og luftskibe; svæveplaner, dragefly og andre luftfartøjer, uden motorfremdrift
  • 8802000000 80 : Andre luftfartøjer (fx helikoptere, flyvemaskiner); rumfartøjer (herunder satellitter) samt affyringsudstyr til suborbitale fartøjer og rumfartøjer
  • 8803000000 80 : Dele til luftfartøjer mv. henhørende under pos.|8801|og 8802
  • 8804000000 80: Faldskærme (herunder styrbare faldskærme og paraglidere) og rotochutes; dele og tilbehør dertil
  • 8805000000 80 : Startanordninger til luftfartøjer; landingsanordninger til landing af luftfartøjer på hangarskibe samt lignende apparater og anordninger; stationært flyvetræningsudstyr; dele dertil