toldnomenklatur [Dansk]:

4700000000 80 PAPIRMASSE AF TRÆ ELLER ANDRE CELLULOSEHOLDIGE MATERIALER; GENBRUGSPAPIR OG -PAP (AFFALD).

AFSNIT X PAPIRMASSE AF TRÆ ELLER ANDRE CELLULOSEHOLDIGE MATERIALER; GENBRUGSPAPIR OG -PAP (AFFALD); PAPIR OG PAP SAMT VARER DERAF.

  • 4701000000 80 : Mekanisk træmasse
  • 4702000000 80: Dissolvingmasse af kemisk træmasse
  • 4703000000 80 : Kemisk træmasse (natroncellulose eller sulfatcellulose), undtagen dissolvingmasse
  • 4704000000 80 : Kemisk træmasse (sulfitcellulose), undtagen dissolvingmasse
  • 4705000000 80 : Træmasse fremstillet ved en kombineret kemisk-mekanisk proces
  • 4706000000 80 : Papirmasse fremstillet af genbrugspapir og -pap (affald) eller af andre celluloseholdige materialer
  • 4707000000 80 : Genbrugspapir og -pap (affald)