toldnomenklatur [Dansk]:

6000000000 80 TRIKOTAGESTOF.

AFSNIT XI TEKSTILVARER.

  • 6001000000 80 : Fløjls- og plysstof, herunder stof med lang luv samt frottéstof, af trikotage
  • 6002000000 80 : Trikotagestof af bredde ikke over 30|cm, med indhold af elastomergarn eller gummitråde på 5|vægtprocent eller derover, bortset fra varer henhørende under pos.|6001
  • 6003000000 80 : Trikotagestof af bredde ikke over 30|cm, bortset fra varer henhørende under pos.|6001|og 6002
  • 6004000000 80 : Trikotagestof af bredde over 30|cm, med indhold af elastomergarn eller gummitråde på 5|vægtprocent eller derover, bortset fra varer henhørende under pos.|6001
  • 6005000000 80 : Trikotagestof, kædestolsvarer (herunder varer fremstillet på hæklegallonmaskiner), bortset fra varer henhørende under pos.|6001|til 6004
  • 6006000000 80 : Andet trikotagestof