toldnomenklatur [Dansk]:

9100000000 80 URE OG DELE DERTIL.

AFSNIT XVIII OPTISKE, FOTOGRAFISKE OG KINEMATOGRAFISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; MÅLE-, KONTROL- OG PRÆCISIONSINSTRUMENTER OG -APPARATER; MEDICINSKE OG KIRURGISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; URE; MUSIKINSTRUMENTER; DELE OG TILBEHØR DERTIL.

 • 9101000000 80 : Armbåndsure, lommeure og lignende ure (herunder stopure af sådanne typer), med kasse af ædle metaller eller af ædelmetaldublé
 • 9102000000 80 : Armbåndsure, lommeure og lignende ure (herunder stopure af sådanne typer), undtagen varer henhørende under pos.|9101
 • 9103000000 80 : Andre ure med lommeurværk (undtagen ure henhørende under pos.|9104)
 • 9104000000 80 : Ure til instrumenttavler og lignende ure, til motorkøretøjer, luftfartøjer, rumfartøjer og skibe
 • 9105000000 80 : Andre ure
 • 9106000000 80 : Apparater til tidskontrol og tidsmåling, med urværk eller synkronmotor (fx arbejdstidskontrolure, tids- og datostemplere)
 • 9107000000 80 : Tidsafbrydere med urværk eller synkronmotor
 • 9108000000 80 : Lommeurværker, komplette og samlede
 • 9109000000 80 : Andre urværker, komplette og samlede
 • 9110000000 80 : Komplette urværker, ikke samlede eller kun delvis samlede (værksæt); ukomplette urværker, samlede; råværker til urværker
 • 9111000000 80 : Kasser til de i pos.|9101|eller 9102|omhandlede ure, samt dele dertil
 • 9112000000 80 : Urkasser og lignende kabinetter til andre varer under dette kapitel, samt dele dertil
 • 9113000000 80 : Urremme og urlænker samt dele dertil
 • 9114000000 80 : Andre urdele