toldnomenklatur [Dansk]:

7900000000 80 ZINK OG VARER DERAF.

AFSNIT XV UÆDLE METALLER OG VARER DERAF.

  • 7901000000 80 : Ubearbejdet zink
  • 7902000000 80: Affald og skrot, af zink
  • 7903000000 80 : Støv, pulver og flager, af zink
  • 7904000000 80: Stænger, profiler og tråd, af zink
  • 7905000000 80: Plader, bånd og folie, af zink
  • 7907000000 80 : Andre varer af zink

 

* Ifølge Rådets forordning (EU) nr. 692/2014 (EUR L183, s. 9) er det forbudt at importere varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol til EU.
Forbuddet finder ikke anvendelse på:
a) gennemførelsen indtil den 26. september 2014 af handelskontrakter, der er indgået før den 25. juni 2014 eller tilknyttede aftaler, der er nødvendige for gennemførelsen af disse kontrakter, forudsat at de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der har til hensigt at gennemføre kontrakten, senest 10 arbejdsdage i forvejen giver meddelelse om aktiviteten eller transaktionen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret
b) varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol, som er stillet til rådighed for de ukrainske myndigheder til undersøgelse, for hvilke overholdelse af betingelserne for tildeling af præferenceoprindelse er blevet bekræftet og for hvilke et oprindelsescertifikat er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 978/2012 og forordning (EU) nr. 374/2014 eller i overensstemmelse med associeringsaftalen mellem EU og Ukraine.